Daugavpils ūdens Daugavpils ūdens Daugavpils ūdens

Iepirkumi no 2015. gada 1. janvāra


Tabulā tiek uzskaitīti aktīvie iepirkumi sākot ar 2015.gada 1.janvāri. Iepirkumu arhīvs līdz 01.01.2015 ir pieejams šeit

* Izraksts no procedūras "IEPIRKUMU VADĪŠANA, PIEGĀDĀTĀJU NOVĒRTĒŠANA"

 Publicēšanas datumsIepirkuma procedūras veidsID Nr.Iepirkuma nosaukumsPiedāvājumu iesniegšanas datumsParedzamā līgumcena, EUR bez PVNUzvarētājsLīgumcena, EUR bez PVNIepirkuma stadijaPēdējas izmaiņas
+ 24.07.2024Iepirkuma procedūra

DŪ 2024/21

Pārskata par hidroģeoloģisko izpēti sagatavošana, pazemes ūdens krājumu akceptēšana, aizsargjoslas aprēķinu saskaņošana, pazemes ūdeņu atradnes pases iesnieguma sagatavošana un pazemes ūdeņu atradnes pases saņemšana08.08.2024   Aktīvs24.07.2024 13.51
+ 22.07.2024Iepirkuma procedūra

DŪ 2024/20

Tehniskās apsardzes pakalpojumu sniegšana objektos 30.07.2024   Aktīvs22.07.2024 15.20
+ 22.07.2024Iepirkuma procedūra

DŪ 2024/19

Pārskata par hidroģeoloģisko izpēti sagatavošana, pazemes ūdens krājumu akceptēšana, aizsargjoslas aprēķinu saskaņošana, pazemes ūdeņu atradnes pases iesnieguma sagatavošana un pazemes ūdeņu atradnes pases saņemšana06.08.2024 Procedūra pārtraukta saskaņā ar nolikuma 12.6.punktu Pārtraukts24.07.2024 09.41
+ 17.07.2024Iepirkuma procedūra

DŪ 2024/17

Grundfos sūkņu rezerves daļu piegāde08.08.202447153.00  Aktīvs17.07.2024 12.42
+ 15.07.2024Iepirkuma procedūra

DŪ 2024/16

Individuālo aizsardzības līdzekļu, darba cimdu 30.07.202427364.00  Aktīvs15.07.2024 11.53
+ 10.07.2024Iepirkuma procedūra

DŪ 2024/18

Tehniskās apsardzes pakalpojumu sniegšana objektos 18.07.2024 jo piedāvājums pārsniedz paredzamo līgumcenu Pārtraukts22.07.2024 10.19
+ 02.07.2024Atklāts konkurs

DŪ 2024/15

Elektroenerģijas iegāde02.08.2024   Aktīvs02.07.2024 11.53
+ 13.06.2024Atklāts konkurs

DŪ 2024/15

Uzaicinājums uz apspriedi ar piegadātājiem par atklātu konkursu "Elektroenerģijas iegāde"01.07.2024   Pabeigts02.07.2024 13.06
+ 16.05.2024Iepirkuma procedūra

DŪ 2024/14

Veselības apdrošināšanas pakalpojuma nodrošināšana28.06.2024 apdrošināšanas akciju sabiedrību "BALTA", reģ.nr. 4000304940936636.00Noslēgts līgums12.07.2024 13.22
+ 08.05.2024Iepirkuma procedūra

DŪ 2024/13

Būvdarbu veikšana nekustamo īpašumu pieslēgšanai 30.05.2024217678.00SIA "AVITON", SIA "BŪVMEHANIZĀCIJA D", SIA "KONNA", SIA "Apola-D"217678.00Noslēgts līgums17.07.2024 10.00
+ 02.05.2024Iepirkuma procedūra

DŪ 2024/12

Dokumentācijas izstrāde notekūdeņu dūņu atūdeņošanas un apstrādes iekārtu darbības uzlabošanai23.05.2024 Pārtraukts saskaņā ar Nolikuma 15.5. punktu Pārtraukts17.05.2024 16.09
+ 30.04.2024Rakstiskās procedūras izsole

DŪ-I-2024/1

Paziņojums par kustamas mantas atsavināšanu16.05.202442838.451.daļa - izbeigts bez rezultātiem; 2., 3., 4.daļa - SIA "X-MET"2446.50Noslēgts līgums17.06.2024 10.54
+ 12.04.2024Iepirkuma procedūra

DŪ 2024/11

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzības pakalpojumu sniegšana objektam “Centralizēto ūdenssaimniecības tīklu būvniecība 2. Pasažieru ielā, Daugavpilī”09.05.2024 SIA "Ekolat"9883.00Noslēgts līgums20.06.2024 15.37
+ 02.04.2024Iepirkuma procedūra

DŪ 2024/10

Iekārtu un rezerves daļu piegāde25.04.202422982.00Skat. pielikumā - Apkopojums par komisijas pieņemtiem lēmumiem9608.98Noslēgts līgums10.06.2024 10.26
+ 19.02.2024Iepirkuma procedūra

DŪ 2024/9

Sakaru pakalpojumu nodrošināšana06.03.20249635.211.daļa - SIA "Latvija Mobilais Telefons", 2.daļa - SIA "BITE Latvija"9635.21Noslēgts līgums12.04.2024 09.53
+ 05.02.2024Iepirkuma procedūra

DŪ 2024/8

Sakaru pakalpojumu nodrošināšana21.02.20249635.21Procedūra pārtraukta saskaņā ar nolikuma 12.6.punktu Pārtraukts16.02.2024 09.50
+ 31.01.2024Iepirkuma procedūra

DŪ 2024/7

Rezerves daļu piegāde autotransporta uzturēšanai22.02.202442449.00skat. pielikumā "Paziņojums par rezultātiem"42449.00Noslēgts līgums08.04.2024 11.33
+ 26.01.2024Iepirkuma procedūra

DŪ 2024/5

Ķīmisko reaģentu piegāde15.02.20245100.00SIA "Labochema Latvija", SIA "OMNILAB BALTIC", SIA Biotecha Latvia"5100.00Noslēgts līgums25.03.2024 15.43
+ 24.01.2024Iepirkuma procedūra

DŪ 2024/6

Mikrobioloģisko reaģentu piegāde09.02.20246700.001.daļa - SIA "MEDILINK", 2.daļa- pārtraukta, jo netika saņemti piedāvājumi3700.00Noslēgts līgums25.03.2024 15.40
+ 24.01.2024Iepirkuma procedūra

DŪ 2024/4

Pazemes, virszemes un dzeramā ūdens paraugu testēšana, prioritāro un bīstamo vielu testēšana notekūdeņu paraugos09.02.202428812.80piedāvājumi netika saņemti Pārtraukts12.02.2024 15.00
+ 22.01.2024Iepirkuma procedūra

DŪ 2024/2

Flokulanta piegāde notekūdeņu dūņu apstrādei13.02.2024129600.00UAB "Ekotakas"106920.00Noslēgts līgums17.04.2024 09.07
+ 19.01.2024Iepirkuma procedūra

DŪ 2024/3

Reaģenta fosfora atdalīšanai notekūdeņos piegāde12.02.202448000.00KEMIRA Oyj, reģ. Nr. 0109823-048000.00Noslēgts līgums20.05.2024 13.31
+ 15.01.2024Iepirkuma procedūra

DŪ 2024/1

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes un autoruzraudzības pakalpojumi projektam “Energoefektivitātes paaugstināšanas darbi Remonta mehāniskā darbnīcā, Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī”19.02.2024 SIA "NEOFORM" , Reģ.Nr. 4150307233621510.00Noslēgts līgums15.03.2024 09.53
+ 04.12.2023Publiska sarunu procedūra

DŪ 2023/45

Iekārtu un rezerves daļu piegāde19.12.20236500.00skat.pielikumā - Apkopojums par komisijas pieņemtiem lēmumiem6248.00Noslēgts līgums23.01.2024 08.34
+ 15.11.2023Publiska sarunu procedūra

DŪ 2023/47

Degvielas iegāde08.12.2023100510.001.daļa - AS "VIADA Baltija"; 2.daļa - AS "VIADA Baltija"100510.00Noslēgts līgums15.01.2024 15.03
+ 07.11.2023Publiska sarunu procedūra

DŪ 2023/48

Pazemes, virszemes un dzeramā ūdens paraugu testēšana, smaku un gaisa koncentrācijas mērījumi15.11.20238700.00VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un metroloģijas centrs"4000.00Noslēgts līgums20.12.2023 15.34
+ 02.11.2023Iepirkuma procedūra

DŪ 2023/40

Ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu izbūve no 18.novembra ielas līdz zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 05000270027, Daugavpilī21.12.2023   Notiek vērtēšana21.12.2023 11.28
+ 01.11.2023Publiska sarunu procedūra

DŪ 2023/46

Dabasgāzes iegāde23.11.2023 SIA "Alexela"27693.53Noslēgts līgums07.12.2023 15.44
+ 19.10.2023Publiska sarunu procedūra

DŪ 2023/42

Ūdens patēriņa skaitītāju piegāde10.11.202388264.621.iep.daļa SIA "HES1" un SIA "SPS-UNE"; 2.iep.daļa SIA "HES1"88264.62Noslēgts līgums20.12.2023 12.47
+ 12.10.2023Publiska sarunu procedūra

DŪ 2023/43

Notekūdeņu, pazemes ūdeņu un notekūdeņu dūņu paraugu testēšana27.10.202322740.001.daļa - pārtraukta; 2.daļa - valsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"; 3.daļa - pārtraukta14040.00Noslēgts līgums06.12.2023 15.39
+ 11.10.2023Publiska sarunu procedūra

DŪ 2023/44

“Energopārvaldības sistēmas ISO 50001:2018 dokumentācijas sagatavošana ikgadējam uzraudzības auditam un konsultācijas sniegšana”18.10.2023   Pārtraukts18.10.2023 11.45
+ 05.10.2023Publiska sarunu procedūra

DŪ 2023/41

Kanalizācijas sistēmu uzmavu, pāreju, trejgabalu, līkumu, noslēgtapu un citu viedgabalu un papildus materiālu piegāde20.10.202312100.00SIA "ED & KO"12100.00Noslēgts līgums21.11.2023 15.48
+ 27.09.2023Publiska sarunu procedūra

DŪ 2023/38

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzības pakalpojumu sniegšana objektam “Centralizēto kanalizācijas tīklu un ūdensvada pievadu būvniecība Jātnieku ielā posmā no Liepājas ielas līdz Valkas ielai, Daugavpilī”12.10.2023 SIA "Ekolat"4970.00Noslēgts līgums16.11.2023 14.58
+ 26.09.2023Publiska sarunu procedūra

DŪ 2023/39

Darba apģērbu un darba apavu piegāde11.10.202330650.001.iep.daļa - SIA "Priva COM", 2.iep.daļa - SIA "GRIF"30650.00Noslēgts līgums20.12.2023 13.24
+ 15.09.2023Publiska sarunu procedūra

DŪ 2023/37

Esošas zemmembrānas stropes nomaiņa, jauna jumta industriālas pārseguma (membrānas) izgatavošana un uzstādīšana02.10.2023 SIA "RŪĶIS"15125.00Noslēgts līgums23.10.2023 14.39
+ 12.09.2023Publiska sarunu procedūra

DŪ 2023/10

Kanalizācijas sūkņu staciju smalcinātāju tehniskā apskate, remonts un remontam nepieciešamo rezerves daļu un iekārtu piegāde03.10.202338256.00UAB "Ekotakas"38256.00Noslēgts līgums22.11.2023 09.33
+ 01.09.2023Publiska sarunu procedūra

DŪ 2023/35

Ūdensmērītāju aku piegāde25.09.202346620.00SIA "ED & KO"46620.00Noslēgts līgums30.11.2023 15.35
+ 15.08.2023Publiska sarunu procedūra

DŪ 2023/36

Iekārtu un rezerves daļu piegāde07.09.2023 Lēmumu apkopojumu skat.pielikumā Noslēgts līgums23.10.2023 14.39
+ 11.08.2023Sarunu procedūra

DŪ 2023/29